Energieneutraal en CO2 neutraal

Ontwerp energieneutrale en CO2 neutrale woningen

Naast “passiefbouw” wordt er bij het bouwen van woningen ook gesproken van “energieneutraal” en “CO2 neutraal”. Hoewel er in alle gevallen sprake is van bouwen op zodanige wijze dat het energieverbruik zeer laag is, zijn er toch wel verschillen. “Energieneutraal” betekent dat de nog minimaal benodigde energie wordt opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen en per saldo dus geen energie meer wordt gebruikt. Onze woningen zijn ontworpen volgens dit principe als het om verwarming en ventilatie gaat.

Het huishoudelijk verbruik is daar niet in opgenomen, maar dat verbruik kan worden gecompenseerd door het plaatsen van extra zonnepanelen. Veelal zijn de isolatiewaardes iets lager dan bij “passiefbouw” en moet de warmtebron daardoor een iets hogere capaciteit hebben. Het verbruik van de warmtebron wordt volledig gecompenseerd door zonnepanelen zodat er per saldo geen energie voor verwarming nodig is.

Bij “CO2 neutraal” is het uitgangspunt dat er geen enkele CO2- uitstoot meer is. Het kleine beetje energie voor verwarming bij een “passiefhuiswoning” kan dan dus niet met een gasketel geschieden. Onze woningen, die met een elektrisch aangedreven warmtepomp worden verwarmd waarvoor de benodigde elektra wordt opgewekt door zonnepanelen, zijn dus “energieneutraal” en “CO2 neutraal”.

Meer vrijheid bij ontwerpen

Bij het ontwerpen van een “energieneutrale” of “CO2 neutrale” woning heeft de architect meer vrijheden wat betreft situering, indeling en het plaatsen van ramen. Immers als het hier of daar net wat ongunstiger uitvalt dan kan dat gemakkelijk gecompenseerd worden door het plaatsen van extra zonnepanelen. Voor onze woningen kan daarom pas een definitieve berekening voor het aantal zonnepanelen worden gemaakt als de situering bekend is. Nu zonnepanelen substantieel goedkoper zijn geworden is er meer vrijheid voor vormgeving en ruimtelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van energieverbruik of veel extra kosten.

Terug naar overzicht
(c) copyright adeux | sitemap | disclaimer | algemene voorwaarden | realisatie: wit webdesign